OZNAMY NA DEVÄTNÁSTU NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Liturgický kalendár: UTOROK: 14.8. Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka STREDA: 15.8. Nanebovzatie Panny Márie -slávnosť ŠTVRTOK: 16.8. Sv. Štefana Uhorského SOBOTA: 18.8. Sv. Heleny V stredu  je slávnosť Nanebovzatia Panny Márie. Je to prikázaný sviatok a sme povinní zúčastniť sa na svätej omši. Sväté omše budú o 7.00, 17.00 a 18.30 h. Dopoludnia o 11.00 h. bude svätá … [Read more…]

OZNAMY NA OSEMNÁSTU NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Liturgický kalendár: PONDELOK: 6.8. Premenenie Pána – sviatok STREDA: 8.8. Sv. Dominika, kňaza ŠTVRTOK: 9.8. Sv. Terézie Benedikty od kríža (Edity Steinovej), panny a mučenice, patrónky Európy – sviatok PIATOK: 10.8. Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka -sviatok SOBOTA: 11.8. Sv. Kláry, panny Dnes popoludní o 14:00 h. bude v kostole odprosujúca pobožnosť na prvú nedeľu v mesiaci. Na úvod tejto … [Read more…]