Slávnosť Božieho tela

Vo štvrtok je slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Je to prikázaný sviatok.  Sväté omše budú o 7.00 h. a 17.30 h. Po večernej svätej omši bude procesia so Sviatosťou oltárnou ulicami Veľkej.

SLÁVNOSŤ NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

Liturgický prehľad:  Pondelok 17.6. Pondelok 11. týždňa v Cezročnom období féria Utorok 18.6. Utorok 11. týždňa v Cezročnom období féria Streda 19.6. Streda 11. týždňa v Cezročnom období féria Štvrtok 20.6. NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI slávnosť Piatok 21.6. Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka spomienka Sobota 22.6. Sobota 11. týždňa v Cezročnom období féria Nedeľa 23.6. DVANÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM  OBDOBÍ slávnosť … [Read more…]

ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO

Liturgický kalendár: Pondelok 10.6. Svätodušný pondelok spomienka Utorok 11.6. Sv. Barnabáša, apoštola spomienka Streda 12.6. Streda 10. týždňa v Cezročnom období féria Štvrtok 13.6. Nášho Pána Ježiša Krista Najvyššieho a večného kňaza sviatok Piatok 14.6. Piatok 10. týždňa v Cezročnom období féria Sobota 15.6. Sobota 10. týždňa v Cezročnom období féria Nedeľa 16.6. NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE slávnosť   Dnes o 14:00 … [Read more…]